Drobečková navigace

Úvod > O nás > Vzdělávací program

Vzdělávací program

Našim záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou bytostí.

Vzdělávací projekt „Poznáváme svět pro život“ je vypracován jako schématický model vzdělávání na naší mateřské škole, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a postoj k němu. Je otevřený dokument, který na základě evaluační činnosti umožňuje dotvořit nebo změnit vzdělávání. Vychází z RVP PV, podmínek, ve kterých se škola nachází - vesnické prostředí, potřeb rodičů, možností zřizovatele a vzájemných vztazích všech zúčastněných.

Filosofie mateřské školy

Děti se učí tomu, v čem žijí.

Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat

 

Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se

věřit.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se

útočit.

 

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se, důvěřovat si. Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo
Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí

chvály, naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být

čestné.

 Dorothy Lew Nolte

Hlavní cíl

Základním a určujícím zdrojem pro rozvoj individuality dítěte, jeho mravního utváření a uspokojování přirozených potřeb je myšlenka a závazek „Naučit dítě věcem použitelných pro život“ tj. aby získalo základní poznatky o světě v souvislostech, rádo objevovalo krásy a pozoruhodnosti kolem sebe, bylo samostatné v sebeobsluze - umělo za sebou uklidit, obléknout se, najíst, dodržovat zásady hygieny. Umělo se prosadit - aby mělo odvahu ukázat, co všechno již samo umí zvládne, co dokáže, aby umělo poděkovat, pozdravit, aby bylo slušné k dospělým i k dětem, aby bylo kamarádské, šťastné, aby umělo pečovat o své zdraví a bezpečí.

Naše motto: „Pomoz mi, abych to zvládl sám.“

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání:

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí