Drobečková navigace

Úvod > O nás > Praktické informace

Praktické informace

Organizace dne

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s dobou pobytu dětí od 6:30 do 16:00 h.

Povinné předškolní vzdělávání

od 8:00 - 12:00 hodin denně

o jarních, letních, podzimních a zimních prázdninách (podle ZŠ ve Velkých Hošticích), můžete své dítě z předškolního vzdělávání omluvit.

Nepřítomnost musí být řádně omluvena osobně, nebo telefonicky. S podpisem v omluvném sešitě dítěte. Nepřítomnost delší jak 3 dny - předem doložit písemnou žádost (viz. formulář), kterou schválí třídní učitelky a ředitelka MŠ.

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:30 - 9:45

Individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí; ranní cvičení, realizace nápadů dětí, realizace didakticky záměrné činností, práce ve skupinách, individuální plánované činnosti, ranní svačinka: 8:30 - 9:00

9:45 - 11:30

Příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky a exkurse, individuální a zájmová činnost (v případě nepříznivého individuální a spontánní činnost); příprava na oběd, hygiena

11:45 - 12:15

Oběd, hygiena 

12:15 - 14:00

Poslech četby, hudební relaxační chvilka; spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, klidové činnosti

14:00 - 16:00

Hygiena; tělovýchovná chvilka; hravé, tvořivé činnosti dětí; individuálně plánované činnosti, pobyt venku, odpolední svačinka: 14:30 - 15:00

Časy podávání jídla jsou pevné a časy činností jsou orientační s tím, že učitelky aktuálně reagují na momentální situaci a zájem dětí. Pravidelně se opakující činnosti – řízené pohybové aktivity, zdravotní cviky, grafomotorické cviky atp. jsou zařazovány v rámci tématických bloků v průběhu dne či týdne. Délka pobytu venku respektuje roční období, počasí a potřeby dětí.

Co bude dítě potřebovat pro pobyt v MŠ?

1. Tyto osobní věci /podepsané/:

  • Převlečení do MŠ /dívky zástěrku nebo hrací kalhoty, chlapci hrací kalhoty/, pod hrací kalhoty nedávejte punčocháče
  • papuče /pevné, uzavřené/
  • převlečení na zahradu / pro jarní a letní období/
  • bezpečnou obuv /uzavřená/ pro pobyt na zahradě i na vycházky
  • pyžamo
  • cvičební úbor ( ne třída Žabičky - nejmenší děti)

Stravování v mateřské škole

Dětem je poskytována plnohodnotná zdravá strava. Každý den mají ovoce nebo zeleninu. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin (minerálky, čaje, vodu, neslazenou vodu ochucenou citrónem a bylinkami). Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Strava je dovážena ze Školní jídelny Šrámkova, Opava.

Rodiče své děti přihlašují ke stravování v mateřské škole na základě přihlášky. Poplatek za celodenní stravování u dětí do šesti let činí 31,- a u dětí starších 33,- Kč. V ceně je oběd a dvě svačiny. Rodiče přihlašují své dítě vždy den předem do 10:00 hodin telefonicky nebo osobně v MŠ. Taktéž odhlášky přijímáme den předem do 10:00 hodin.

Rodiče hradí náklady za stravování podle počtu odebraných obědů a to buď složenkou nebo trvalými příkazy převodem z účtu. V případě, že dítě onemocní, může si rodič pouze v tento první den vyzvednout oběd do vlastního nosiče v době výdeje. Ostatní dny je strava dítěti odhlášena. Během stolování jsou děti vedeny k samostatnosti (příprava prostírání, talíře, příboru, pití- děti z III.třídy, ostatní postupně).