Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Velké Hoštice
Zámecká 195
747 31 Velké Hoštice

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna - výdejna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace
  Pekliska 56
  747 31 Velké Hoštice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace
  Pekliska 56
  747 31 Velké Hoštice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 553 764 070

  4.5 Adresa internetové stránky

  msvelkehostice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace
  Pekliska 56
  747 31 Velké Hoštice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ms.hostice@tiscali.cz

 • 4.8 Datová schránka

   qu8k3re

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČO

70961549

7. DIČ

Škola je/není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms.hostice@tiscali.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS):  qu8k3re

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace, Pekliska 56, 747 31 Velké Hoštice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Velké Hoštice, okres Opava, příspěvkovou organizací poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.