Drobečková navigace

Úvod > O nás > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Rodičovské desatero

Své dítě

 1. Přivádím do školky v době od 6.30 do 8.30 hodin – jinou dobu předem dohodnout s učitelkou. Osobně předám učitelce.
 2. Oblékám přiměřeně počasí a dávám dostatek náhradního oblečení do třídy i na zahradu, nezapomínám vše řádně označit.
 3. Nepřivedu do školky pokud je nemocné - má teplotu, rýmu, kašle, má průjem nebo bere nějaké léky – nechci nakazit ostatní děti a také nechci, aby se nakazilo to mé, když je zdravé a přivedu ho do školky.
 4. Odhlašuji z docházky (z obědu) den předem do 10:00 hodin a také přihlašuji den předem do 10:00 hodin.
 5. Pokud onemocní, vyzvednu si ten den oběd do vlastního nosiče ve výdejně stravy v době od 12.00 - 12.30.
 6. Včas platím za stravu.
 7. Vyzvedávám po obědě mezi 12.20 až 12.30 – ne později, odpoledne v době od 14.30 do 16.00 nebo se domluvím s paní učitelkou jinak.
 8. Své dítě miluji a zajímám se, co se děje ve školce - čtu nástěnky, chodím na schůzky a jiné akce. Spolupracuji s mateřskou školou na programu a respektuji provoz. Ptám se: „Jaké bylo ve školce? Co už umí? Co se mu povedlo? Bylo hodné? ....
 9. Chci mít slušně vychované, proto dbám na to, aby vždy pozdravilo, poděkovalo nebo požádalo o pomoc a nezapomínalo na slovíčka – prosím a děkuji.
 10. Maminko, tatínku pomoz mi, abych to zvládl sám. Úkolem dospělých je pomáhat. Dítě vlastními silami a svým tempem získává nové vědomosti a dovednosti o světě, který ho obklopuje.

Rodičům nově přijatých dětí

Co by vaše dítě mělo zvládat před nástupem do mateřské školy?

 • Znát své jméno a příjmení.
 • Umět si říci co chce nebo potřebuje.
 • Spolupracovat při oblékání a svlékání.
 • Spolupracovat při nazouvání a vyzouvání obuvi.
 • Vysmrkat se, používat kapesník.
 • Držet lžíci a umět se najíst.
 • Při jídle sedět u stolu.
 • Umět pít z hrnečku a skleničky.
 • Používat toaletu, nepomočovat se (pleny nejsou přípustné).
 • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku.
 • Ujít kratší vzdálenost během pobytu venku.
 • Umět požádat o pomoc.
 • Umět pozdravit, rozloučit se.
 • Uložit si své věci na určené místo (oblečení).
 • Uklidit hračku na určené místo.
 • Respektovat pokyny dospělých (rodič, učitelka .....).

Předávání dítěte učitelce. Rychle!

Vhodné je, aby předával rodič paní učitelce dítě krátce, aby se s ním dlouho neloučil, nemazlil, nepřistoupil na to, že mu dá ještě „jedenáctou“ pusu. Rodič má na dítě přenášet svou jistotu. Je vhodné se s učitelkou domluvit, že pokud by byl s dítětem nějaký větší problém, bude je učitelka telefonicky informovat. Je-li to možné, osvědčuje se, když dítě do školky vodí tatínek. S ním má dítě zkušenost, že vždy ráno odchází do práce. Nástup dítěti do MŠ usnadní rodič tím, že pobyt ve školce zdůrazňuje jako fakt - já musím chodit do práce, ty do školky, ne jako jednu z alternativ - uvidíme, jak se ti bude líbit. Pokud dítě vycítí, že postoj rodičů je nejistý, často zkouší, jestli by si nemohlo vybojovat pohodlnější variantu, která neobnáší ranní vstávání, podřizování se autoritě, režimu a přizpůsobování se ostatním dětem.

Zápis do mateřské školy

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka škol (od 2.5 - 16.5.). O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, místním rozhlasem a na www.stránkách mateřské školy Velké Hoštice minimálně měsíc před zápisem. Děti jsou přijímány do výše kapacity mateřské školy - 68 dětí v souladu s platným školským zákonem a s vyhláškou o mateřské škole č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rodiče podávají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář obdrží u zápisu) a dokládají zdravotní způsobilost dítěte s potvrzením řádného očkování (v den zápisu). Na základě předem zveřejněných Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok rozhodne ředitelka o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzděláván obdrží zákonný zástupce do vlastních rukou do 30 dnů po podání žádosti o přijetí. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce jen na vyžádání. Ředitelka mateřské školy přijímá děti v souladu se ško ským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání vyhláškou o předškolním vzdělávání (Zákon 561/2004 Sb., Vyhláška č.14/2005 Sb., Vyhláška č.73/2005 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb.).